Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Horninové prostředí a nerostné suroviny

 

Číslo grantu:

SS02030023, Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život

Grantová agentura:

Technologická agentura ČR

Řešen v letech:

2020 - 2026

Hlavní řešitelé:

RNDr. Michal Poňavič, Ph.D.
Česká geologická služba

Spoluřešitelé:

Člen řešitelského týmu:
Doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc.
Ing. Olga Bičáková, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Projekt je zaměřen na zdroje rudních a nerudních surovin, které mají nebo mohou mít klíčový význam pro rozvoj společnosti i zlepšování životního prostředí. Budou ověřeny základní parametry technologie jejich úpravy s minimem odpadů a možnosti jejich eko-inovačního využití v zájmových průmyslových odvětvích, zejména v oblasti moderních technologií.

Odkaz na web projektu:

Web projektu