Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mikroskopická anatomie letokruhů stromů jako zdroj chronologických informací pro optimalizaci stanovení sesuvného hazardu

 

Číslo grantu:

22-12522S Standardní projekty

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2022 - 2024

Hlavní řešitelé:

doc. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta

Spoluřešitelé:

RNDr. Jan Klimeš, Ph.D.
ÚSMH AV ČR, v.v.i.

doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D.
UJEP - Katedra geografie
Členové týmu za ÚSMH:
Jan Balek, Jan Blahůt, Filip Hartvich, Petr Tábořík

Popis grantu:

Cílem projektu je vyvinout přístup pro datování sesuvných pohybů z mikroskopické analýzy anatomie letokruhů, kalibrovat přístup na monitorovaných sesuvech, novým přístupem doplnit chronologii sesuvů z historických záznamů a implementovat ji do metod stanovení sesuvného ohrožení.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací