Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

3D bezkontaktní magnetorezistivní polohovací systém

 

Číslo grantu:

TA 3422, Program GAMA 2

Grantová agentura:

Technologická agentura ČR

Řešen v letech:

2021 - 2022

Hlavní řešitelé:

Mgr. Ivo Baroň, PhD.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Člen řešitelského týmu:
Dr. Matthew D. Rowberry, Ph.D.; Ing. Jan Balek, Ph.D.; Mgr. Jan Blahůt, Ph.D. a Mgr. Jakub Stemberk, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Ing. Tomáš Trčka, Ph.D.; Ing. Pavel Škarvada Ph.D.
VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Dr. Carlos Frontera
Materials Science Institute of Barcelona

Popis grantu:

Projekt je zaměřen na vytvoření 3D polohového systému a jeho software pro sledování 3D kinematického chování skalních bloků na principu magnetorezistivity, která umožňuje určení změny polohy senzoru vůči magnetickému poli neodymového magnetu upevněného na opačné straně poruchy. Projekt si klade za cíl během 19 měsíců (i) se pokusit technicky vyřešit eliminaci rušivých okolních vlivů přidáním referenčního sensoru měřícího magnetické a teplotní pozadí, (ii) ověřit přesnost a další parametry měřidla v laboratoři, a (iii) testovat koncept v reálných podmínkách na lokalitách s dostupnou referenční infrastrukturou. Projekt tak umožní poskytnout zcela novou bezkontaktní, kompaktní, a cenově dostupnou 3D polohovou metodu široce uplatnitelnou v základním geovědním výzkumu i praxi.