Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oběhové hospodářství v energetice

 

Číslo grantu:

Výzkumný program: Přes hranice oborů Strategie AV21 – VP 27 Udržitelná energetika

Grantová agentura:

Akademie věd ČR - Strategie AV21

Řešen v letech:

2022 - 2026

Hlavní řešitelé:

Ing. Michal Šyc, Ph.D.
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Ing. Olga Bičáková, Ph.D.
Laboratoř environmentálních technologií
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Projekt se zabývá nespalovacími technologiemi energetického využití paliv, které kromě energie produkují materiálové komodity využitelné v různých průmyslových odvětvích.

Odkaz na web projektu:

Web projektu