Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Thermal influences on rock slope dynamic in High Arctic permafrost areas - ThermoRock

 

Číslo grantu:

730938, Interact Transnational Access, Thule Institute, University of Oulu

Grantová agentura:

Horizon 2020, EU Funding for Research and Innovation

Řešen v letech:

2022 - 2022

Hlavní řešitelé:

Mgr. Ondřej Racek
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

RNDr. Josef Stemberk, CSc.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Cílem projektu jsou: 1). analyzovat data z existujícího monitoringu trhlinoměrů instalovaných v nestabilních částech skalních svahů v Hornsundském fjordu; 2). získání krátkodobých prostorovo-časových údajů o chování aktivní termální vrstvy ve skalních svazích. Kombinace těchto dvou přístupů přispěje k prohloubení znalostí o vlivu odledňováním řízených teplotních cyklů/změn na vývoj aktivity pohybů ve skalních svazích. Polská polární stanice Horndsund, Špicberky.

Odkaz na web projektu:

Web projektu