Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Metoda a zařízení pro zpracování odpadního plastu PLA nízkoteplotní pyrolýzou

 

Číslo grantu:

TP01010055 - Geofyzika, geotechnika, geomateriály, geotermální energie pro praxi (4GEO), program GAMA 2, číslo dílčího projektu, 4-02

Grantová agentura:

Technologická agentura ČR

Řešen v letech:

2022 - 2022

Hlavní řešitelé:

Ing. Olga Bičáková, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc.
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.

Člen týmu:
Ing. Sergei Izieiavlev
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Dílčí projekt 4-02 je zaměřen na praktické ověření zpracování problematického nedegradabilního plastu PLA technologicky schůdnou cestou na produkty s vysokou užitnou hodnotou. Tato cesta by měla poskytnout účelné zpracování tohoto průmyslově produkovaného nedegrabilního PLA, ale i směsného plastového odpadu s podílem PLA. Díky předkládanému projektu bude možné prakticky ověřit technologicky schůdnou cestu zpracování odpadního plastu PLA, což umožní účelnou likvidaci tohoto nedegradabilního, problematického odpadu. Výsledky řešení mohou být dále využity pro zpracování dalších nedegradabilních plastů či plastových směsí.