Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Fosilní podmořské louky – opomíjený fanerozoický ekosystém: jeho příspěvek k biodiverzitě šelfu a identifikace ve fosilním záznamu

 

Číslo grantu:

23-05217S, Standartní projekty

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2023 - 2026

Hlavní řešitelé:

prof. RNDr. Katarína Holcová, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Spoluřešitelé:

Mgr. Martina Havelcová, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin, AV ČR v.v.i.

Popis grantu:

Podmořské louky představují nedoceněná epicentra diversifikace, a zároveň hrají klíčovou roli v produkci a akumulaci organické hmoty ovlivňující sedimentaci na šelfech. Jejich role v primární produkci organické hmoty a jejich pohřbívání, v geologické minulosti, není stále plně pochopena. Vzhledem k tomu, že tyto organismy nejsou dobře uzpůsobeny k fosilizaci, je primárním cílem tohoto projektu definování proxy dat (syntéza paleontologie a organické geochemie) sloužících ke spolehlivé interpretaci těchto ekosystémů ve fosilním zaznamu. Identifikované horizonty s výskytem těchto ekosytémů, z vybraných intervalů fanerozoika, budou dále detailně studovány s cílem vyhodnotit jejich přínos co se týče biodiverzity šelfových moří. Očekává se potvrzení jejich klíčové role ohledně zvýšení bioderverzity vzhledem k předpokladu koevoluce autotrofních mořských řas a tráv s některými specifickými skupinami heterotrofních organizmů.

Materiály ke stažení:

Oznámení o výsledcích veřejné soutěže na podporu grantových projektů Standardní projekty - 2023