Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Kopyrolýza a zkapalnění uhlí s organickými odpady

 

Číslo grantu:

105/01/0332

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2001 - 2003

Hlavní řešitelé:

Kamil Wichterle
VŠB Technická univerzita Ostrava

Spoluřešitelé:

Jaroslav Buchtele
ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Organické odpadní materiály, zejména plasty, budou zpracovány společnou pyrolýzou (kopyrolýzou) a společným zkapalněním s uhlím na produkty s vysokou užitnou hodnotou (energetický plyn, dehty a topné oleje, uhlíkové sorbenty a koks). Pokusy budou prováděny v laboratorním a makrolaboratorním měřítku. Získané produkty budou charakterizovány technickými a technologickými parametry. Proces kopyrolýzy bude popsán na dynamickém modelu.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací