Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Geofyzikální pozorování a předpověď geofyzikálních polí pro potřeby praxe

 

Číslo grantu:

IBS3012007 - Program podpory cíleného výzkumu a vývoje (2000-2005)

Grantová agentura:

AV ČR

Řešen v letech:

2000 - 2004

Hlavní řešitelé:

J. Bochníček, Geofyzikální ústav AV ČR, Praha
V. Schenk, ÚSMH AV ČR, v.v.i. oddělení geodynamiky, Praha
J. Laštovička, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha

Spoluřešitelé:

RNDr. Zdeňka Schenková, CSc.
Ing. Pavel Kottnauer

Popis grantu:

Tematické úkoly řešené ÚSMH AV ČR: Přímé aplikace v zemětřesném inženýrském pro projektování seismicky odolných staveb dle normativního dokumentu EUROCODE-8, který je doporučen k užívání v zemích evropské unie. Použitelnost vyvinuté metodiky výpočtu zemětřesného ohrožení lze užít pro stavby jak na našem území tak i v zahraničí. Byla vypracována mapa seismických oblastí ČR dle správního rozdělení republiky v jednotkách „referenčního pikového zrychlení částic prostředí“; pro území každého správního okresu je udána jedna hodnota zrychlení.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Další informace:

Projekt Programu podpory cíleného výzkumu