Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Teplotně a oxidačně odolné materiály na bázi pyrolyzovaných polysiloxanů

 

Číslo grantu:

104/00/1140

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2000 - 2002

Hlavní řešitelé:

RNDr. František Kolář, ÚSMH AVČR, oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Praha

Spoluřešitelé:

Ing. Vladimír Machovič CSc., Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

Popis grantu:

Cílem projektu je vývoj vysoce teplotně odolného, relativně levného, materiálu vhodného pro použití v oxidační atmosféře. Tento materiál bude možno použít kromě samostatné aplikace i jako matrice pro vláknové kompozity s vhodnými, teplotně odolnými vlákny. Vyvinutý materiál bude připraven pyrolýzou polymethylsiloxanů a polyfenylsiloxanů v inertní atmosféře. Optimální výběr prekurzoru a podmínek přípravy vyžaduje detailní znalost pyrolyzního procesu. Budou proto studovány změny struktury a některých význačných vlastností polysiloxanů během řízené pyrolýzy, v závislosti na vnějších podmínkách a typu prekurzoru. Po vyhodnocení experimentů bude navrženo modelové schéma strukturních změn a odpovídající kinetika procesu. Na základě získaných výsledků budou n avrženy vhodné teplotně odolné materiály a optimalizován postup jejich přípravy.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací