Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mezitělové rozpěrky na bázi kompozitů uhlík-uhlík

 

Číslo grantu:

106/00/1407

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2000 - 2002

Hlavní řešitelé:

M. Sochor, ČVÚT, Praha

Spoluřešitelé:

K. Balík, ÚSMH AVČR, oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Praha

Popis grantu:

Projekt se zabýval vývojem mezitělových rozpěrek pro hojení páteře a to dvěmi způsoby: 1) rozpěrka tvořená kovovou klecí na bázi titanové slitiny s vnitřní vložkou z C-C kompozitů ( nahražující kostní drť) a 2) samonosnou rozpěrkou, připravenou pouze z C-C kompozitů.Bylo zjištěno, že rozpěrka na bázi titanové slitiny a kompozitní vložky vyhovuje jak z hlediska mechanických , tak biologických požadavků, zatímco rozpěrky připravené pouze z kompozitů vykazovaly neuspokojivé mechanické vlastnosti.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací