Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Primární minerály a nové primární minerální fáze rudních žil ložiska Jáchymov

 

Číslo grantu:

205/00/0087

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2000 - 2002

Hlavní řešitelé:

Petr Ondruš, Český geologický ústav, AV CŘ, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Vladimír Šrein, ÚSMH AVČR, oddělení inženýrské geologie a geofaktorů, Praha
Jan Hloušek, Jáchymov

Popis grantu:

Řešením tohoto grantu bude komplexně zpracována zatím zcela neprozkoumá oblast primárních minerálů, genetických vazeb, sukcesí a vazeb na sekundární minerály v jáchymovském rudním revíru. Práce tak umožní zcela nový, v mnoha ohledech unikátní pohled na velmi komplikovaný systém vazeb primárních a sekundárních mineralizací v mnohoprvkovém systému a umožní kompletovat a vyjasnit zásadní, doposud ne zcela zřejmé mineralogické otázky. Dalšími výstupy grantu bude definování a popis nových dosud nepopsaných primárních fází a jejich příprava pro přijetí do CNMMN při IMA, nalezení vazby V a Mo v primárních žilných minerálech, ověření všech dosud publikovaných minerálů. Návrh grantu bezprostředně navazuje na dva úspěšně řešené granty týkající se problematiky jedné z nejbohatších světových lokalit co do počtu studovaných minerálů a neznámých minerálních fází. Na základě těchto výzkumných úkolů (GA ČR: 205/93/0900 a 205/97/0491) bylo v monografické práci detailně zpracováno 207 druhů sekundárních minerálů a nalezeno 30 anorganických sloučenin - sekundárních minerálních fází - poprvé pozorovaných v přírodě. Výzkum tak naváže na výše uvedené výzkumné úkoly a vyplní zbývající mezeru v poznání mineralogie jáchymovského ložiska.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací