Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Model uranové mineralizace na ložisku Rožná

 

Číslo grantu:

GA205/00/0212

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2000 - 2002

Hlavní řešitelé:

Doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc., Česká geologická služba, Praha

Spoluřešitelé:

Miloš René, ÚSMH AVČR, oddělení inženýrské geologie a geofaktorů, Praha
doc. RNDr. Jaromír Leichmann, PhD., Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Popis grantu:

Cílem projektu byla rekonstrukce zdrojů, fyzikálně-chemických podmínek transportu a kontrola akumulace jednotlivých typů rudní mineralizace na uranovém ložisku Rožná. Ložisko uranových rud Rožná leží v severovýchodní části moldanubika Českého masívu. Jedná se o poslední těžené uranové ložisko ve střední Evropě. Byla zjištěna tři mineralizační stadia. Výrazné hydrotermální alterace indikují vliv oxidačních fluid na moldanubické metamorfity. Velký rozsah salinity fluidních inkluzí byl interpretovaný jako výsledek rozsáhlého mixingu pánevních solanek s meteoritickými vodami.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací