Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Nelineární dynamika porušování skalních svahů a její použití pro predikce řícení

 

Číslo grantu:

205/00/1055

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2000 - 2002

Hlavní řešitelé:

Jiří Zvelebil, ÚSMH AV ČR, oddělení inženýrské geologie a geofaktorů, Praha

Spoluřešitelé:

Milan Paluš, Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
Dagmar Novotná, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Pokus o vytvoření nové metodické základny pro hlubší vhled do procesu gravitačního porušování skalních masívů svahů, a to v oblasti jeho deformačních projevů v čase. Prověřováním aplikačních možností poznatků a metod nelineární dynamiky nalézt nástroje pro získávání nových informací. Pozornost je věnována zejména novému hodnocení a interpretaci stávajících primárních empirických dat. V primárních datech – složitě strukturovaných časových řadách dilatometrických kontrolních sledování svahů, tyto informace dosud zanikají, neboť se stávajícím metodám jeví převážně jako šumy. Proto je důraz kladen na nelineární analýzu časových sérií. Získané poznatky jsou dále využívány k testování fenomenologického modelu vývoje aktivity svahových pohybů během přípravy skalního řícení, který byl sestaven hlavním řešitelem, a k oceňování obecných limit i praktických aplikačních možností pro posuzování aktuální míry nestability svahů a k časovým prognózám jejího vývoje.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací