Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Funkce migrujícího uhlíku v procesu tvorby odlitku

 

Číslo grantu:

GA106/98/1013

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

1998 - 2000

Hlavní řešitelé:

Tomáš Elbel
VŠB - Technická Univerzita Ostrava

Spoluřešitelé:

Jaroslav Buchtele
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i
Člen řešitelského týmu:
Oga Bičáková
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i

Popis grantu:

Projekt je zaměřen na výklad funkce migrujícího uhlíku v plynné i tuhé fázi v procesu tvorby odlitku a charakterizaci vzniklých forem uhlíku (morfologie, optické vlastnosti, porézní textura, rtg struktura a oxireaktivita).

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací