Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita

 

Číslo grantu:

205/97/0679

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

1997 - 1999

Hlavní řešitelé:

RNDr. Vladimír Schenk, Dr.Sc., ÚSMH AVČR, oddělení geodynamiky, Praha

Spoluřešitelé:

RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc., Ústav geoniky AV ČR, Ostrava
Doc. Ing. Radomír Grygar, C.Sc., Ústav geologického inženýrství, Technická Universita Ostrava

Popis grantu:

V roce 1997 byla vybudována geodynamická síť VÝCHODNÍ SUDETY s 10 stanovištěmi na českém území a 7 na území polském. Na této síti byly realizovány tři GPS kampaně v letech 1997, 1998 a 1999. Ke stanovení absolutní polohy bodu byly užity GPS aparatury Ashetch Z-12, které spolehlivě monitorovaly signály polohových družic amerického systému NAVSTAR GPS. Naměřená data bya zpracovávána softwarem Bernese 4.2. Chyby RMS v určení horizontálních souřadnic nepřekročily 2 mm a ve vertikálních souřadnicích 5-6 mm. Po třech kampaních bylo možné vydělit v severní části moravsko-slezské oblasti tři geodynamické provincie. V roce 1997 byly v dané oblasti instalovány dvě seismické stanice v Hradci nad Moravicí (HRMC) a ve Zlatých Horách (ZLHC). Z důvodu uzavření dolu ve Zlatých Horách bylo nutné stanici ZLHC v roce 1998 přesunout do vesnice Žáry u Města Albrechtice (ZARC). Stanice registrovaly lokální seismické jevy včetně tří lokálních zemětřesení u Opavy s M< 1 a sesmické jevy indukované důlní činnosti. V oblasti moravsko-slezské zóny bylo provedeno geologické strukturně-tektonické mapování křehkých deformací, které byly interpretovány v návaznosti na digitální modely terénu. Měření drobné tektoniky a strukturní mapování byla zaměřena na sledování rejuvenace variských deformací.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací