Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Charakter seismicity v oblasti Hronovsko-poříčského zlomu

 

Číslo grantu:

GA205/09/1244

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2009 - 2013

Hlavní řešitelé:

Mgr. Petr Kolínský, ÚSMH AV ČR v.v.i., oddělení seismologie

Spoluřešitelé:

Ing. Jaroslav Štrunc, PhD., ÚSMH AV ČR v.v.i., oddělení seismologie
Mgr. Renata Gaždová, ÚSMH AV ČR v.v.i., oddělení seismologie

Popis grantu:

V oblasti Hronovsko-poříčského zlomu je pozorována seismická aktivita a výskyt minerálních vod. Vlivy lokální seismicity na zdroje podzemní vody byly pozorovány ve spojitosti se silným zemětřesením v severovýchodních Čechách v roce 1901, ale systematické pozorování začalo až v roce 2005. Díky instalaci skupinové seismické stanice OST, která od roku 2005 funguje, byla registrována a lokalizována velmi slabá mikrozemětřesení s M > -2. Tato slabá seismická aktivita má rojový charakter. Byly nalezeny čtyři hypocentrální oblasti. Předchozí projekt byl zaměřen na určování vlivu seismické aktivity na podzemní vody. Protože byla nalezena slibná korelace mezi hladinou podzemních vod a seismickou aktivitou v případě několika jevů a jsou potřeba delší časové řady dat, současný projekt bude pokračovat v pozorování hladiny podzemní vody a s monitorováním seismicity. Díky lepší lokaci seismických jevů a vysoké citlivosti sítě se může současný projekt soustředit na zvláštní fenomény jako jsou velmi slabé zemětřesné roje, nevulkanické tremory a migrace hypocenter. To nám pomůže porozumět charakteru lokální seismicity v této oblasti.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací