Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Příčiny a mechanismy poškození nástěnných maleb solemi

 

Číslo grantu:

KJB400320602 - Program -Juniorské badatelské grantové projekty (2003-2012)

Grantová agentura:

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GAAVČR)

Řešen v letech:

2006 - 2008

Hlavní řešitelé:

Ing. Eva Kotulanová
Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Mgr. Jana Schweigstillová
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Soli patří k nejnebezpečnějším činitelům způsobujícím poškození uměleckých předmětů, zejména těch, které byly vystaveny vlivům průmyslového znečištění ve 20. století. Solná koroze uměleckých děl způsobuje nejen mechanické změny, jež jsou důsledkem působení krystalizačních tlaků, ale také chemické a mineralogické alterace barevné vrstvy. Solná koroze se projevuje zejména v porézních systémech, mezi které patří nástěnné malby. Odstraňování solí z jejich povrchu je základním úkolem restaurování. Pro správnou volbu restaurátorského postupu je přitom nezbytně nutné znát druh soli a její původ. Hlavním cílem tohoto projektu je diagnostika působení solí v nástěnné malbě s využitím nedestruktivní analýzy mikrovzorku, přesná identifikace solí a vysvětlení alterací pigmentu na bázi Cu a Pb. Projekt proběhne ve spolupráci se třemi uměleckými institucemi. Výsledky laboratorních testu s různými porézními substráty, pigmenty a solnými roztoky budou srovnávány s analýzami vzorku z uměleckých děl.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací