Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Sledování recentních pohybů zemské kůry východní části Českého masívu pomocí GPS (2005-2008, AV0/IA)

 

Číslo grantu:

IAA300460507 - Program - Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR (1991-2013)

Grantová agentura:

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GAAVČR)

Řešen v letech:

2005 - 2008

Hlavní řešitelé:

RNDr. Zdeňka Schenková, CSc., ÚSMH AV ČR, oddělení geodinamiky, Praha
Ing. Pavel Kottnauer, ÚSMH AV ČR, oddělení geodynamiky, Praha

Spoluřešitelé:

RNDr. Vladimír Schenk, DrSc
RNDr. František Mantlík
Ing. Milada Grácová

Popis grantu:

Projekt navazuje na aktivity započaté v rámci projektu Výzkumného centra „Experimentální výzkum dynamiky Země a jejího povrchu” (LN00A005, 2000-2004) a dvou projektů Grantové agentury ČR (205/97/0679, 1997-1999 and 205/01/0480, 2001-2003) týkajících se pohybových trendů moravsko-slezské zóny. Jeho cílem je detekovat geodynamické relace mezi recentními pohyby kůry moravsko-slezské zóny a sousední jižní částí moldanubika Českého masívu. Aby bylo dosaženo tohoto cíle jsou plánována roční epochová GPS měření na nových 6 až 7 stanovištích situovaných v třebíčsko-meziříčském masívu, brněnském masívu, svratské antiklinále a moldanobickém plutonu. Epochová měření budou prováděna v souladu s epochovými měřeními plánovanými na stanovištích dříve vybudovaných geodynamických sítích VÝCHODNÍ a ZÁPADNÍ SUDETY.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací