Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přírodní a antropogenní kontaminace a její záznam v geologické historii

 

Číslo grantu:

IAA3407401 - Program - Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR (1991-2013)

Grantová agentura:

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GAAVČR)

Řešen v letech:

2002 - 2008

Hlavní řešitelé:

Mgr. Jiří Sejkora, PhD., Oddělení mineralogie a petrologie, Národní muzeum, Praha 1

Spoluřešitelé:

RNDr. Martin Šťastný, CSc., ÚSMH AVČR, oddělení inženýrské geologie a geofaktorů

Popis grantu:

Geologické prostředí České republiky bylo v průběhu posledního tisice let výrazně antropogenně kontaminováno těžkými kovy v souvislosti s rozsáhlou těžbou rud a dalších nerostných surovin. Pro posouzení migrace a vazby těžkých kovů v prostředí vystaveném exogenním vlivům byly vybrány následující modelové příklady: geochemické studium profilů fluviálních sedimentů říčních toků v oblastech historicky datované těžby rud; mineralogické, petrologické a geochemické studium vybraných hořících odvalů důlních děl a chemické, petrologické, geochemické a mineralogické studium vybraných deponií strusek po historické těžbě rud. Navržený projekt tak vedle výstupů charakteru základního výzkumu výrazně přispěje i k posouzení kontaminace geologického prostředí České republiky z přírodních i antropogenních zdrojů v nedávné geologické minulosti a umožní zjistit i rozdíly mezi kontaminací z obou typů zdrojů.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací