Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Porovnání kvartérního vývoje Novohradských hor a vybraných částí Šumavy

 

Číslo grantu:

KJB300460501 - Program - Juniorské badatelské grantové projekty (2003-2012)

Grantová agentura:

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GAAVČR)

Řešen v letech:

2005 - 2007

Hlavní řešitelé:

Mgr. Filip Hartvich, ÚSMH AVČR, oddělení inženýrské geologie a geofaktorů

Spoluřešitelé:

RNDr. Pavel Mentlík, KGU Západočeská univerzita Plzeň,
Mgr. Jiří Rypl, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Popis grantu:

Cílem projektu je srovnání vývoje georeliéfu Šumavy a Novohradských hor a vytvoření hypotézy o vývoji georeliéfu celé oblasti v kvartéru.Výstupem budou poznatky o vývoji georeliéfu na lokální a regionální úrovni. Na Šumavě a v Novohradských horách dosud v minimální míře probíhaly základní a aplikované výzkumy s přírodovědnou tématikou. To také platí o výzkumech geomorfologických. Šumava a Novohradské hory jsou dva samostatné geomorfologické celky, které jsou součástí vyšší geomorfologické jednotky, a to Šumavské subprovincie. Toto území představuje spojující článek mezi alpskou oblastí s předpokládaným rozsáhlým piedmontním ledovcem a kontinentálním zaledněním severní Evropy. Má tedy velký význam ve výzkumu kvartéru, a to i v evropském měřítku. Osvětlení vývoje tohoto území v kvartéru tak přispěje nejen k ověření platnosti geomorfologických metod v několika zájmových územích a k poznání geomorfologie na lokální a regionální úrovni, ale přinese zcela nové poznatky o vývoji reliéfu střední Evropy v širších souvislostech.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Další informace:

Juniorský grant