Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Půdní pokryv chráněných území Prahy jako ukazatel environmentálních změn

 

Číslo grantu:

IAA300130504 - Program - Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR (1991-2013)

Grantová agentura:

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GAAVČR)

Řešen v letech:

2005 - 2007

Hlavní řešitelé:

RNDr. Anna Žigová, CSc., Geologický ústav AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

RNDr. Martin Šťastný, CSc., ÚSMH AVČR, oddělení inženýrské geologie a geofaktorů

Popis grantu:

Výsledkem projektu bude vymezení souborů dílčích pedogenetických procesů, které se v pleistocénu a holocénu v chráněných územích Prahy podílely na vývoji struktury půdního pokryvu. Široká škála půdních typů bude sloužit jako dlouhodobé standardy pro monitorizaci environmentálních změn, půdních režimů a specifikaci kombinace půdotvorných mikroprocesů. Environmentální změny budou charakterizovány na základě souboru pedologických analýz, především mikromorfologie, dále pak mineralogie včetně jílové, geochemie, geomorfologie a malakozoologie. Síť půdních profilů bude rovněž sloužit pro charakteristiku odlišností pedogeneze s fosilními půdami, kterých jednotlivé etapy vývoje probíhaly bez jakéhokoliv narušení člověkem.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací