Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Stavy napětí a deformace v kontrukcích a konstrukčních prvcích užitím sdruženého modelování

 

Číslo grantu:

IAA2119402 - Program - Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR (1991-2013)

Grantová agentura:

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GAAVČR)

Řešen v letech:

2004 - 2007

Hlavní řešitelé:

Prof. Ing. RNDr. Petr Procházka, DrSc., Fakulta stavební ČVUT, Praha

Spoluřešitelé:

Ing. Jiřina Trčková, CSc., ÚSMH AV ČR, oddělení seismologie, Praha

Popis grantu:

V dřívějších projektech bylo sdružené modelování soustředěno výhradně na studium stability tunelové čelby a svahů. V tomto projektu se budou jednak měnit techniky sdruženého modelování, a též spektrum konstrukcí, na které budou postupy aplikovány, je podstatně širší. V zásadě se vychází z myšlenky kombinace lineárního vlivu vnějšího zatížení a materiálově a časově nelineárních změn v konstrukcích. Pro ověření možnosti využití navržených postupů na reálné konstrukce, budou numerické modely konfrontovány s fyzikálními modely. Experimenty v laboratoři jsou poměrně finančně nenáročné a dovolují připravit i rozsáhlejší parametrické studie. Cílem projektu je předložit co nejvhodnější postup pro sdružené modelování nejen s využitím experimentů připravených v laboratoři, ale i pro použití na reálných konstrukcích.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací