Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Anizotropie seismických vln v přípovrchové vrstvě

 

Číslo grantu:

IAB3046301

Grantová agentura:

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GAAVČR)

Řešen v letech:

2003 - 2005

Hlavní řešitelé:

Mgr. Jan Valenta, ÚSMH AVČR v.v.i., oddělení seismologie, Praha
 

Popis grantu:

Projekt je zaměřen na využití příčných vln pro mělký seismický průzkum, především pro stanovení seismické anizotropie in-situ. Využívat se budou příčné vlny vzniklé konverzí po dopadu podélné vlny na rozhraní. To umožní využití jednoduchých a laciných zdrojů podélných vln čímž se značně rozšíří současné možnosti mělkého seismického průzkumu a jeho použití se výrazně zjednoduší a zlevní. V rámci výzkumných prací se provádějí terénní experimenty pro vypracování optimální metodiky měření. Pro interpretaci terénních dat budou upraveny stávající a vytvořeny nové interpretační algoritmy.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací