Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Kombinované modelování podzemních konstrukcí s využitím vnitřních parametrů

 

Číslo grantu:

IAA2119001 - Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR (1991-2013)

Grantová agentura:

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GAAVČR)

Řešen v letech:

2000 - 2003

Hlavní řešitelé:

Prof. Ing. Petr Procházka, DrSc., Fakulta stavební, České vysoké učení technické (ČVUT, Praha)

Spoluřešitelé:

Ing. Jiřina Trčková, CSc., ÚSMH AV ČR, oddělení seismologie, Praha

Popis grantu:

V poslední době metoda kombinovaného modelování (vzájemné ovlivnění vstupních parametrů matematických a fyzikálních modelů) prokázala řadu výhod při studiu podzemních konstrukcí. V grantovém projektu je navržen nový postup při posuzování těchto konstrukcí vycházející z výpočtu vnitřních parametrů v matematickém fyzikálně nelineárním modelu využitím částečných výsledků fyzikálního modelu. Za vnitřní parametry mohou být považovány plastické, viskoplastické nebo jiné nelineární vlivy. Model bude kombinován s Desaiovým přístupem využití tzv. poruchových funkcí. Uvedený postup lze považovat za zvláštní případ inverzní analýzy. Parametry budou užity jako argumenty optimalizačních úloh (zvýšení únosnosti konstrukcí, zvýšení ekonomické efektivnosti).

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací