Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Petrologie a mineralogie neolitické a eneolitické kamenné industrie

 

Číslo grantu:

IAA3407001

Grantová agentura:

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GAAVČR)

Řešen v letech:

2000 - 2002

Hlavní řešitelé:

RNDr. Blanka Šreinová, Oddělení mineralogie a petrologie, Národní muzeum, Praha

Spoluřešitelé:

RNDr. Vladimír Šrein, CSc., ÚSMH AV ČR, oddělení inženýrské geologie a geofaktorů, Praha

Popis grantu:

Střední Čechy jsou oblastí rozvinuté populace v neolitu a eneolitu, s hojnými nálezy kamenné industrie. Ze systematických studií kamenných nástrojů ze sbírek muzeí (Národního muzea v Praze, Muzea hlavního města Prahy, Městského muzea v Roztokách u Prahy a v Brandýse nad Labem) a z kamenných depotů bylo zjištěno, že nejčastějším materiálem kamenné industrie jsou aktinolitické a amfibol-aktinolitické břidlice s výrazně paprsčitou strukturou. Je to také materiál, nalézaný po celé Evropě. Systematickým studiem oblastí Českého masivu s podobnými typy hornin byly objeveny identické horniny v oblasti Jizerských hor. Účelem grantu bylo nalézt primární naleziště těchto hornin, prokázat jejich shodnost s materiály kamenné industrie a dokázat i rozšíření této industrie z Čech po střední Evropě. Na základě mineralogicko-petrologických analýz bylo objeveno unikátní naleziště hornin pro výrobu kamenných nástrojů - Jistebsko v Jizerských horách.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací