Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Struktura černých uhlí a její vliv na procesy využití uhlí

 

Číslo grantu:

IAA2046902 - Program - Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR (1991-2013)

Grantová agentura:

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GAAVČR)

Řešen v letech:

1999 - 2003

Hlavní řešitelé:

RNDr. Pavel Straka, CSc.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitelé:

Člen řešitelského týmu:
Ing. Oga Bičáková Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i

Popis grantu:

Projekt je cílen na objasnění organických a fyzikálních struktur macerálových skupin černých uhlí a roli těchto struktur v procesech konverze uhlí. Vybraná černá uhlí jsou separována na macerálově obohacené frakce a macerálové skupiny kontinuální centrifugací. Získané frakce jsou analyzovány pokročilými instrumentálními metodami (infračervená spektrometrie, rentgenová fotoelektronová spektroskopie a NMR v pevné fázi). Z pořízených údajů jsou konstruovány chemické struktury uhlí a charakterizovány působící fyzikální síly. vybrané frakce budou konvertovány zkapalněním a pyrolýzou. Budou sledovány a popsány vztahy mezi strukturou uhlí a vlastnostmi produktů konverze.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací