Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Charakteristiky náhodných vlnových excitací na mechanické systémy

 

Číslo grantu:

IAA2071602

Grantová agentura:

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GAAVČR)

Řešen v letech:

1996 - 1998

Hlavní řešitelé:

Ing. Jiří Náprstek, Dr.Sc., Ústav teoretické a apllikované mechaniky, AV ČR 1)

Spoluřešitelé:

RNDr. Vladimír Schenk, Dr.Sc., IRSM, oddělení geofaktorů (nyní oddělení geodynamiky), Praha 2)
Spolupracovníci:
Mgr. Cyril Fischer 1),
Prof. Ing. Ondřej Fischer, Dr.Sc. 1),
Ing. Pavel Kottnauer 2),
Ing. Stanislav Pospíšil 1),
RNDr. Zdeňka Schenková, CSc. 2)

Popis grantu:

Nestacionární náhodné buzení konstrukcí zemětřesnými otřesy je výhodné definovat jako kombinaci stacionárního náhodného signálu a deterministické modulace. Odezva konstrukcí na takto definované buzení je pak již přímo řešitelná použitím principů stochastické mechaniky. V rámci navrhovaného projektu budou hledány další možnosti matematického vyjádření vlnového budícího signálu a další souvislosti mezi parametry charakterizujícími otřes a parametry odezvy konstrukce. Tento přístup umožní efektivní vyhodnocování záznamů seizmických událostí, testování metod numerické syntézy seizmických signálů o daných vlastnostech a umožní kvantifikovat rizika poškození či havárií konstrukcí. Budou propracovávány metody řešení složitých typů konstrukcí, u nichž se respektuje kombinované buzení svislé a vodorovné, odlišné buzení v několika podporách a p. Ve všech analýzách budou užity nejen vlnové záznamy silných zemětřesení z různých míst světa, ale i záznamy otřesů makroseismicky pocítěných v Praze. Tato makroseismická pozorování budou studována ve vztahu k dynamickým vlastnostem připovrchových geologických vrstev a typu stavby zasažené seismickými vibracemi.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací