Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Globální korelace A-granitů a příbuzných hornin, jejich mineralizace a význam pro vývoj litosféry.

 

Číslo grantu:

IGCP Project No. 510

Grantová agentura:

mezinárodní projekt: UNESCO

Řešen v letech:

2005 - 2010

Hlavní řešitelé:

prof. Roberto Dall’Agnol, Univerzita Pará (Brazílie)
prof. Carol D. Frost, Univerzita Wyoming, (USA)
prof. O. Tapani Rämö, Univerzita Helsinky (Finsko)
prof. Laurence J. Robb (Jihoafrická repub.)

Spoluřešitelé:

Zástupce pracovní skupiny České republiky: RNDr. Miloš René, CSc., oddělení geochemie, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Základním cílem projektu byla korelace petrologie, geochronologie, geochemie a metalogeneze A-granitů, které se vyskytují v různých geologických formacích napříč geologických epoch. Studie českých badatelů se soustředily na studium topazových granitů saxothuringika, metavulkanitů moravosilezika a A-granitů brněnského plutonu. Studium topazových granitů saxothuringika se zaměřilo na časově velmi příbuzné granitové suity S- a A-typu. Granity S-typu jsou reprezentovány pozdně kolizními, výrazně peraluminními granity s vyšším obsahem P. Granity A-typu jsou post kolizní, nevýrazně peraluminní, fosforem ochuzené granity. Obě granitové suity reprezentují Fe-granity s vyšším poměrem Fe/(Fe + Mg). Toto zjištění naznačuje, že nově navržené doporučení nahradit termín granity A-typu termínem Fe-granity bude nutné zvážit. Nejlepší rozlišení topazových granitů S- a A-typu, vyskytujících se v saxothuringiku nabízí obsah Ce, resp. Y ve vztahu k poměru Ga/Al.

Odkaz na web projektu:

Web projektu