Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Geodynamika Sudet a přilehlých oblastí na českém a polském území

 

Řešen v letech:

2004 - 2009

Hlavní řešitelé:

RNDr. Vladimir Schenk, Dr.Sc, ÚSMH AV ČR, oddělení geodynamiky, Praha
Prof. Ing. Stefan Cacoń, Institut geodezie a fotogrammetrie, Univerzita rolnićna, Wroclaw

Spoluřešitelé:

RNDr. Zdeňka Schenková, CSc.,
Ing. Pavel Kottnauer,
RNDr. František Mantlík,
Ing. M. Grácová

Popis grantu:

- V souladu s dohodou realizovat společné výzkumné aktivity během projektů
- GA CR – Pohyblivost tektonických zón v severní části moravsko-slezské oblasti a jejich seismická aktivita (1997-1999)
- GA CR – Základní pohybové trendy v severní části moravsko-slezské oblasti (Český masív) – Komplexní geodynamická analýza (2001-2003)
- Výzkumné centrum dynamiky Země (CEDR) – Experimentální výzkum dynamiky Země a jejího povrchu (2000-2004) budou pokračovat v rámci projektů
- KONTAKT-CEI - Vliv geodynamiky středoevropského regionu na Český masív (2005-2008)
- Centrum základního výzkumu dynamiky Země (CEDR) – Recentní dynamika Země (2005-2009)

Další informace:

Dotace: ÚSMH AV ČR, Praha