Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Fyzikální a chemické vlastnosti frakcionovaných ryolitových tavenin: Aplikace na topazové granity

 

Číslo grantu:

436 TSE 113/480-1

Grantová agentura:

mezinárodní projekt: Vědecká spolupráce mezi Českou republikou a Německem (AV ČR – DFG)

Řešen v letech:

2006 - 2008

Hlavní řešitelé:

RNDr. Miloš René, CSc., oddělení geochemie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Prof. Francois Holtz, Univerzita Hannover, Německo

Popis grantu:

Cílem projektu je poznání stability topazu, fluoritu a kassiteritu v magmatických podmínkách a stanovení viskozity taveniny topazových granitů. Experimentální výzkum provedený v mineralogickém ústavu hannoverské univerzity bude doplněný petrologickým, strukturně-geologickým a geochemickým studiem topazových granitů granitového pně Krudum.