Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Geochemie a petrologie dvojslídných granitů jihozápadní části moldanubického batolitu

 

Číslo grantu:

MEB060802 - Program KONTAKT (1996-2012)

Grantová agentura:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR, AKTION Rakousko

Řešen v letech:

2008 - 2009

Hlavní řešitelé:

RNDr. Miloš René, CSc.,
ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Mgr. Pavel Hájek, ÚSMH AV ČR
Prof. Friedrich Finger, Universita Salzburg, Rakousko

Popis grantu:

Předložený projekt navazoval na starší společný projekt (ME459) a byl zaměřený na studium dvojslídných granitů jihozápadní části moldanubického batolitu. Jedná se o granity vyskytující se v rakouském severním Mühlviertelu, v německé části Bayrischen Wald a na Šumavě v České republice. Jednotlivé subtypy těchto granitů byly charakterizovány na základě jejich modálního a chemického složení a bylo vymezeno jejich časové zařazení v celkovém vývoji batolitu. Kriticky byly posouzeny dosavadní koncepce vývoje dvojslídných granitů jz. části moldanubického batolitu a byla vytvořena nová koncepce vývoje tohoto významného horninového typu. Vzhledem k tomu, že dvojslídné granity představují nejvýznamnější typ granitoidů Variscid, má projekt nadregionální význam.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací