Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Studium recentních geodynamických procesů pomocí geoinformačních technologií

 

Řešen v letech:

2005 - 2009

Hlavní řešitelé:

RNDr. Vladimír Schenk, Dr.Sc, ÚSMH AV ČR, oddělení geodynamiky, Praha
Dr. Valeriy G. Gitis, Dr.Sc., Ústav problematiky přenosu informací, Ruská akademie věd, Moskva

Spoluřešitelé:

RNDr. Zdeňka Schenková, CSc.,
RNDr. František Mantlík,
Ing. Pavel Kottnauer

Popis grantu:

Cílem projektu je modifikování, popř. vylepšení stávajícího komplexu analýz pro poznání časově-prostorových geodynamických procesů a jejich oceňování z hlediska dominantních fyzikálních veličin ovlivňujících tyto procesy a nalezení jejich vzájemných vazeb. Recentní geodynamické pohyby geologických struktur tak budou studovány pomocí nových metod geoinformatiky. Databáze a web-GIS projekt pro oblast střední Evropy s nízkou geodynamickou aktivitou budou porovnány společně s obdobnými daty pro geodynamicky aktivní území střední Asie. Předběžné modely geodynamických pohybů pro obě vybrané oblasti budou sestaveny a uváženy kritéria pro jejich aplikace při úlohách oceňujících geodynamické ohrožení.

Spolupráce:

SPOLUPRÁCE MEZI ÚSMH AV ČR A ÚSTAVEM PROBLEMATIKY PŘENOSU INFORMACÍ RUSKÉ AKADEMIE VĚD, MOSKVA

Další informace:

Dotace: ÚSMH AV ČR, Praha