Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Sledování recentní geodynamické interakce mezi Alpami a Českým masívem na základě pozorování GPS

 

Řešen v letech:

2005 - 2009

Hlavní řešitelé:

RNDr. Vladimir Schenk, Dr.Sc, ÚSMH AV ČR, oddělení geodynamiky, Praha
Prof. Dr. Robert Weber, Ústav geodezie a geofyziky (IGG), Technická univerzita Vídeň

Spoluřešitelé:

RNDr. Zdeňka Schenková, CSc.,
RNDr. František Mantlík,
Ing. Pavel Kottnauer,
Ing. Milada Grácová

Popis grantu:

Projekt je cílen sledování geodynamických interakcí mezi strukturními jednotkami Alp a Českého masívu na základě GPS pozorováních a jejich vztahu k těmto strukturám a jejich geofyzikálním polím. Druhým neméně důležitým úkolem projektu je ustanovení přímé spolupráce mezi oběma výše uvedenými pracovišti, neboť se jedná o aktivity prováděné na přilehlých územích ČR a Rakouska. V rámci spolupráce budou na základě souběžných GPS měření prováděny geodynamické výzkumy a jejich geologické a geofyzikální interpretace. Pozornost bude věnována následujícím bodům: 1) realizaci permanentních a epochových GPS měření a jejich společnému zpracování, 2) kompilaci geologické, geofyzikální a geodetické databáze pro regionální a lokální oblasti obou strukturních jednotek pro účely geodynamických interpretací, 3) aplikaci matematických a statistických metod při zpracování GPS dat ke zvýšení přesnosti stanovení pozorovaných časových řad a tím i zvýšení přesnosti určení geodynamických pohybů, 4) sledování geodynamických procesů probíhajících mezi jednotkami východních Alp a Českého masívu, a 5) vysvětlení geodynamických pohybů z hlediska recentních geologických procesů probíhajících ve sledované oblasti. Spolupráce mezi oběma ústavy bude směrována na realizaci společných výzkumných projektů, výměně pozorovaných GPS dat pro účely geodynamických interpretací, publikování společných výsledků, vzájemné výměně specialistů hlavně doktorandů a čerstvých absolventů doktorského studia.

Spolupráce:

Ústav geodezie a geofyziky (IGG), Technická univerzita, Vídeň

Další informace:

Dotace: ÚSMH AV ČR, Praha