Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Geodynamické sledování severozápadních Čech a Vogtlandu (Český masív) na základě pozorování GPS

 

Řešen v letech:

2005 - 2009

Hlavní řešitelé:

RNDr. Vladimir Schenk, Dr.Sc, ÚSMH AV ČR, oddělení geodynamiky, Praha
Prof. Dr.-Ing. habil. Reinhard Dietrich, Institute for Planetary Geodesy (IPG), Technical University of Dresden, Dresden

Spoluřešitelé:

RNDr. Zdeňka Schenková, CSc, RNDr. František Mantlík, Ing. Pavel Kottnauer, Ing. Milada Grácová

Popis grantu:

Projekt je směřován na realizaci geodynamických studií prováděných pro oblast západních Čech / Vogtladu založených na GPS pozorováních a jejich vztahu ke geologickým strukturám a geofyzikálním polím známých z této oblasti. Dalším úkolem projektu je nastartování přímé spolupráce mezi oběma výše uvedenými pracovišti, neboť se jedná o aktivity prováděné na přilehlých územích ČR a Německa. V rámci spolupráce je legalizována výměna naměřených GPS dat pro účely geodynamických výzkumů a jejich vztahu ke geologickým a geofyzikálním interpretacím. Pozornost bude věnována následujícím bodům: 1) realizaci permanentních a epochových GPS měření a jejich společnému zpracování, 2) kompilaci geologické, geofyzikální a geodetické databáze pro regionální a lokální oblasti severozápadní části Českého masívu pro účely geodynamických interpretací, 3) aplikaci matematických a statistických metod při zpracování GPS dat za účelem zvýšení přesnosti určení pozorovaných časových řad a tím i zvýšení přesnosti stanovení geodynamických pohybů, 4) spolupráci při sledování geodynamických procesů v severozápadní části Českého masívu a přilehlých oblastí, a 5) vysvětlení geodynamických pohybů z hlediska recentních geologických procesů probíhajících ve sledované oblasti. Spolupráce mezi oběma ústavy bude směrována na realizaci společných výzkumných projektů, výměně pozorovaných GPS dat pro účely geodynamických interpretací, publikování společných výsledků, vzájemné výměně specialistů hlavně doktorandů a čerstvých absolventů doktorského studia.

Další informace:

Dotace: ÚSMH AV ČR, Praha