Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Tektonická aktivita severní části Malých Karpat

 

Řešen v letech:

2006 - 2008

Hlavní řešitelé:

RNDr. Miloš Briestenský, Ph.D, ÚSMH AVČR, oddělení inženýrské geologie a geofaktorů, Praha
Geologický ústav Slovenskej akadémie vied
 

Popis grantu:

Cílem projektu je výzkum současné recentní aktivity v zóně kontaktu Českého masívu a Západních Karpat. Je postupně budována síť bodů pro sledování mikropohybů na zlomech ve vybraných lokalitách. Společná měření jsou prováděna zejména v oblasti epicenter současných zemětřesení v okolí Dobré Vody v Malých Karpatech.