Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Strukturní výzkum a fyzikální vlastnosti nových grafitu podobných nanokompozitů na bázi anorganických částic s různou morfologií

 

Řešen v letech:

2006 - 2008

Hlavní řešitelé:

Dr. Vladimír Judin, Ústav makromolekulárních látek, RAV
Ing. Karel Balík, CSc., ÚSMH AV ČR, oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Praha
 

Popis grantu:

Hlavním úkolem projektu je vyvinout a optimalizovat principy přípravy nových nanokompozitů uhlík-uhlík na bázi uhlíkových a keramických nanočástic (destiček, trubiček, kuliček) a polyimidů podrobených karbonizaci a grafitizaci za teplot vyšších jak 2000°C. Důraz bude kladen na optimalizaci supramolekulární struktury polyimidové matrice po grafitizaci za přítomnosti nanočástic a vývoj kompozitů s unikátními tepelnými, mechanickými, tribologickými a transportními vlastnostmi.