Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Celoevropský informační servis o ohrožení vyvolaném pohyby zemského povrchu pro potřeby závažných rozhodnutí zaměřených k ochraně obyvatelstva – 2. etapa

 

Číslo grantu:

NPA-GSE-4302-AP

Grantová agentura:

mezinárodní projekt: Projekt ESA/GMES - Program Evropské kosmické agentury pro globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti obyvatelstva

Řešen v letech:

2004 - 2008

Hlavní řešitelé:

RNDr. Vladimír Schenk, Dr.Sc, ÚSMH AV ČR, oddělení geodynamiky, Praha
Dr. Chris Browitt, ESA/GMES Terrafirma, Edinburg University, UK - geoscience expert
Dr. Ren Capes – koordinátor projektu ESA/GMES Terrafirma

Spoluřešitelé:

RNDr. Zdeňka Schenková, CSc.,
Ing. Pavel Kottnauer,
RNDr. František Mantlík,
Ing. M. Grácová

Popis grantu:

Technologie PS InSAR užívaná při zpracování radarových satelitních snímků umožňuje detekovat změny vertikálních pohybů zemského povrchu s vysokou přesností. Hodnoty pohybů jsou zcela nezávislé na geologických pozorováních či geodynamických měřeních prováděných přímo v terénu a proto k jejich interpretaci je nezbytné využít znalosti všech dostupných geovědních dat. To je důvod proč tým pracovníků geodynamického oddělení ÚSMH spolupracuje s dalšími evropskými tými odborníků na tomto projektu. Očekává se, že nová technologie nejen přispěje k řešení geodynamických studií ale i k aplikačním úlohám spojených s územním plánováním městských aglomerací a nezastavěných přilehlých terénů. Práce na projektu zahrnují následující kroky: d) aplikace technologie PS InSAR na území Prahy, Ostravy a moravsko-slezské části Českého masívu, e) detekce míst extrémních vertikálních pohybů zemského povrchu a následné vybudování měřicích stanovišť pro epochová GPS pozorování na objektech k ověření těchto extrémních pohybů, a f) interpretace možných zdrojů extrémních pohybů s ohledem na znalost dostupných geovědních materiálů a recentních geodynamických dat. Tým pracovníků geodynamického oddělení ÚSMH bude interpretační práce provádět v součinnosti s dalšími specialisty včetně pracovníků podílejících se na zabezpečení obyvatelstva před vznikem možných ohrožení vyplývajících ze změn těchto pohybů a pracovníků územního plánování. Bude též sledována možnost aplikace výše zmíněné technologie pro řešení obdobných otázek pro další lokality v ČR.

Další informace:

Dotace na vyhodnocení radarových snímků: the ESA/GMES; Terrafirma Teaming Agreement NPA-GSE-4302-AP for 2004-2005