Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Petrologie rašeliny

 

Řešen v letech:

2004 - 2007

Hlavní řešitelé:

Prof. Dr. Kimon Christanis, Department of Geology Faculty of Science, University of Patras, Greece

Spoluřešitelé:

Ing. Ivana Sýkorová, DrSc., ÚSMH AVČR, oddělení geochemie, Praha

Popis grantu:

Projekt je zaměřen na využití terminologie macerálů hnědého uhlí (huminit, inertinit a liptinit) při hodnocení rašeliny a využití výsledků v oblasti výzkumu uhlí, půdy, dispergované organické hmoty v sedimentech, v botanice, v průmyslu a v ekologii.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací