Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

PASSEQ (Pasívní seismický experiment)

 

Řešen v letech:

2006 - 2007

Hlavní řešitelé:

RNDr. Jiří Málek, PhD., ÚSMH AV ČR, oddělení seismologie
 

Popis grantu:

Hlavním úkolem projektu PASSEQ (Pasivní seismický experiment v TESZ) je výzkum seismické struktury pláště v oblasti TESZ (transevropská přechodová zóna) ve Střední Evropě, mezi západoevropskou mladopaleozoickou platformou a o mnoho starší východoevropskou prekambrickou platformou. Znalost hluboké struktury oblasti TESZ je velmi důležitá pro porozumění tektonickým procesům v Evropě. Díky velmi dobrým znalostem seismické struktury kůry z refrakčních seismických experimentů POLONAISE’97, CELEBRATION 2000 a SUDETES 2003 je možné zavést vhodné korekce, které jsou nezbytné pro výzkum pláště.

Odkaz na web projektu:

Web projektu

Materiály ke stažení:

zde ke stažení