Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Monitoring aktivních tektonických struktur v krasu

 

Číslo grantu:

MEB090815 - Program KONTAKT (1996-2012)

Grantová agentura:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR) Bilaterální projekt KONTAKT – (ČR- Slovinsko)

Řešen v letech:

2006 - 2007

Hlavní řešitelé:

RNDr. Josef Stemberk, CSc., ÚSMH AVČR, oddělení inženýrské geologie a geofaktorů

Spoluřešitelé:

Stanka Šebela, Karst Research Institute, Postojna, Slovinsko

Popis grantu:

Hlavním cílem projektu je pokračování monitoringu pohybů na tektonických strukturách v krasu. Porozumění jak a kde se jeskynní chodby (aktivní i neaktivní) vyskytují pomůže mimo jiné k určení protékání podzemních vod krasovými prostorami a charakteristice krasového drenážního systému. Aktivní tektonika má vliv na vývoj současné morfologie krasu a tím i proudění vody.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací