Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Zpráva o stavu komína

Zpráva o stavu komína | Další fotografie komínu | Fotografie z lezení na komín 1.5.2013 | www.kominari.cz

Úvod

Prohlídka komína byla provedena za užití zásad byndecismu a marašigosondismu v době od 9:15 hod. do 10:45 hod. dne 1.5.2013, a to Lukášem Černým (kom. 1. st.), Hanou Jelínkovou (kom. 1. st.) a Ing. Vladimírem Jiřičkou (kom. 1. st.), a to za následujících meteorologických podmínek: jasno – denní osvětlení, zamračeno, teplota 10°C. Prohlídka byla provedena za souhlasu pracovníků objektu a byla zaměřena pouze na venkovní část komína včetně horní vnitřní části, a to od paty komína vedoucího ze střechy až po korunu. Komín není v současné době již využíván ke svému původnímu účelu. K zaměření komína a pořízení fotodokumentace byla užita fototechnika zn. Nikon a měřící pomůcky.

Zaměření komína

Komín se nachází na souřadnicích GPS: N50.1182139, E014.4630444, vyrůstá z mírně zkosené střechy vysoké 3,5 metru, na kterou vede kovový žebřík s překrokem 1,5 metru na samotnou střechu. Střecha je pokryta plechem s červeným odlupujícím se nátěrem.

Komín měří od paty komína (od střechy) až po jeho vrchní část 29 metrů, obvod komína ve spodní části je 10,8 metru (průměr 3,44 metru). Celková výška komína tedy činí 32,5 metrů.

Plášť komína

Komín je po celé své délce tvořen cihlami a maltou, která se místy v menších kusech udlupuje a hrozí tak jejich samovolný pád na plechovou střechu, ze které komín vyrůstá.

Venkovní část komína není opatřena žádným nátěrem, avšak na východní straně (napravo od bilighorze) se nacházejí graffiti po činnosti sprejerů, které mají pouze estetický vliv na samotný komín.

Koruna

Koruna komína je tvořena betonovým věncem, který se jeví kompaktní a pevný. Venkovní část koruny pod betonovým věncem je rovněž kompaktní a hrozí zde pouze odloupnutí kousků malty (viz. výše). Vnitřní část koruny pod betonovým věncem nese výrazné znaky povětrnostních podmínek, chybí zde nejenom části malty, ale místy i celé cihly, betonový věnec je tudíž v těchto místech zespodu zcela odkrytý. Hrozí zde pád nejenom kusů malty, ale i celých cihel dovnitř komína. Z tohoto důvodu je doporučena oprava koruny komína. Samotný betonový věnec je na několika místech popraskaný a vyžaduje opravu.

Bilighorze

Bilighorze komína je z východní strany a tvoří ji 88 kramlí o rozteči 33 cm, přičemž nejspodnější kramle se nachází v úrovni střechy a nejvyšší kramle se nachází 10 cm pod horní částí koruny komína. Bilighorze disponuje poloviční ochranou, celkem jich je po celé délce komína 11 a to v rozteči 8 kramlí od sebe.

Kramle jsou pevné a bezpečné a to po celé délce komína, rovněž tak i ochranné obruče. Ukotvení kramlí je rovněž bezpečné, v některých místech ukotvení je vydrolená část malty, což ale nemá žádný vliv na pevnost celé kramle. Nátěr bilighorze a ochranných obručí by potřebovalo obnovit, ztrácí kompaktnost a nekryje plně konstrukce. Z tohoto důvodu hrozí koroze, která však zatím není příliš výrazná. Vnitřní bilighorze je tvořena rovněž kramlemi, tentokrát bez ochranných obručí, jejich pevnost však nebyla ověřena. Vnitřní bilighorze není opatřena žádným nátěrem.

Hromosvod

Komín je vybaven jedním hromosvodem s jímacím zařízením (4 tyče v horní části komína) a svodem k vlastnímu zemniči. Svody jsou mechanicky upevněny k ochranným obručím kovovými svorkami a šrouby. Na pohled se hromosvod jeví pevný a kompaktní, zkorodovaný jen v místech s poškozeným nátěrem. Nátěr je zapotřebí obnovit, aby se předešlo další korozi.

Ochozy

Komín není vybaven žádným ochozem.

Stahovací obruče

Komín je vybaven 23 stahovacími obručemi pro větší pevnost komína. Tyto nejeví žádné známky poškození či nějaké závady. Jsou opatřeny ochranným nátěrem červené barvy. Tento nátěr však potřebuje obnovit, aby se předešlo korozi.

Osvětlení

Komín není vybaven pozičním ani jiným osvětlením.

Telekomunikační osazení

Komín není osazen žádnými telekomunikačními anténami, ani jinými přístoji.Závěr

Komín se zvenku jeví v provozuschopném stavu bez větších závad, které by bránily provozu. Přesto má komín některé drobné závady, které z dlouhodobého hlediska a s ohledem na plánovanou životnost komína je lepší řešit ihned, protože jejich zanedbání by zřejmě vedlo ke zvýšení nákladů na opravy v pozdějším období. Proto se doporučují následující opravy, seřazené zhruba podle naléhavosti:

  • oprava vnitřní části koruny komína pod betonovým věncem
  • oprava vnější části komína, spec. malty mezi cihlami, které samovolně v menších kouskách odpadávají
  • obnovení nátěru bilighorze a ochranných obručí
  • obnovení nátěru hromosvodu
  • V Praze dne 1.5.2013
    Lukáš Černý - komínář 1. stupně, národní komínář (www.kominari.cz)