Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • V souladu s usnesením vlády č. 875 ze dne 6.9.2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uvádíme požadované informace:


 • Zřizovací listina ÚSMH AV ČR, v.v.i. (soubor PDF - Adobe Reader)

 • Organizační struktura ÚSMH AV ČR, v.v.i. (soubor PDF - Adobe Reader)

 • Výpis z Rejstříku veřejných výzkumných institucí (soubor PDF - Adobe Reader)


 • Jméno, adresa, telefon a elektronická adresa kontaktní osoby, kde lze podat písemnou žádost o informace:
        Sekretariát ÚSMH AV ČR, v.v.i.
        V Holešovičkách 94/41
        182 09, Praha 8
        +420 266 009 318, irsmirsm.cas.cz

 • Formulář žádosti pro podání žádosti o informace ke stažení zde (soubor DOC - Microsoft Word)

 • Jméno, adresa, telefon a elektronická adresa kontaktní osoby, kde se lze odvolat proti rozhodnutí o žádosti či návrhu:
        RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. - ředitel ÚSMH AV ČR, v.v.i.
        V Holešovičkách 94/41
        182 09, Praha 8
        +420 266 009 318, hartvichirsm.cas.cz

 • Přehled nejdůležitějších předpisů:
      - Zákon č. 283/1992 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), o AV ČR (soubor PDF - Adobe Reader)
      - Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (soubor PDF - Adobe Reader)
      - Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) (soubor PDF - Adobe Reader)
      - Metodický pokyn ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (soubor PDF - Adobe Reader)

 • Lhůty, které je ze zákona nutné dodržovat:
      - do 7 kalendářních dnů ode dne podání sdělit žadateli údaje o zveřejnění informace
      - do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění požadované informace
      - nedostane-li AV ČR (kontaktní osoba) od žadatele upřesňující informace, odmítne žádost do 30 kalendářních dnů od podání žádosti
      - žadatel je informován o odložení žádosti do 3 kalendářních dnů po jejím odložení, nejpozději však ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti zákonem
      - povinný subjekt poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě do 15 kalendářních dnů od podání žádosti
      - lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů, tj. na 25 kalendářních dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:
         - vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných oborech
         - žádost o objemné množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti
         - nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti
      - prodloužení základní lhůty a o důvodech, které k tomu vedly je žadatel informován do 15 kalendářních dnů
      - lhůta pro odvolání žadatele je 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí.

 • Informace poskytnuté na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2022 (soubor PDF - Adobe Reader) (zveřejněno 28.2.2023)

 • Informace poskytnuté na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2021 (soubor PDF - Adobe Reader) (zveřejněno 1.3.2022)

 • Informace poskytnuté na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2020 (soubor PDF - Adobe Reader) (zveřejněno 1.3.2021)

 • Informace poskytnuté na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2019 (soubor PDF - Adobe Reader) (zveřejněno 20. 2. 2020)

 • Informace poskytnuté na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2018 (soubor PDF - Adobe Reader) (zveřejněno 1. 3. 2019)

 • Informace poskytnuté na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2017 (soubor PDF - Adobe Reader) (zveřejněno 1. 3. 2018)

 • Informace poskytnuté na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2016 (soubor PDF - Adobe Reader) (zveřejněno 1. 3. 2017)

 • Informace poskytnuté na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2015 (soubor PDF - Adobe Reader) (zveřejněno 1.3. 2016)

 • Informace poskytnuté na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2014 (soubor PDF - Adobe Reader) (zveřejněno 1.3. 2015)

 • Informace poskytnuté na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2013 (soubor PDF - Adobe Reader) (zveřejněno 1.3. 2014)

 • Výroční zprávy ÚSMH AV ČR, v.v.i. o poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za poslední roky

 • Sazebník úhrad za poskytování informací (soubor PDF - Adobe Reader)
 •