Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Vedení ústavu

Ředitel ústavu

Zástupce ředitele ústavu

RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
  E-mail: hartvichirsm.cas.cz
  Telefon: +420266009318, 233
doc. Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
  E-mail: suchytirsm.cas.cz
  Telefon: +420266009287

Vědecký tajemník

Doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc.
  E-mail: strakairsm.cas.cz
  Telefon: +420266009402

Předseda Rady pracoviště

Předseda Dozorčí rady

RNDr. Josef Stemberk, CSc.
  E-mail: stemberkirsm.cas.cz
  Telefon: +420266009350
Ing. Ilona Müllerová, DrSc.
  Domovská organizace: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.