Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Název:Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
Adresa:V Holešovičkách 94/41, 182 09, Praha 8, Česká republika
IČO/DIČ:67985891 / CZ67985891
URL:https://www.irsm.cas.cz (web instituce)
https://www.irsm.cas.cz/verejne-zakazky (vypsané veřejné zakázky)
https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/Views/Form/Display/480742 (profil zadavatele v ISVZUS) | soubor PDF

Aktuálně vypsané veřejné zakázky

Lhůta
pro podání
Jazyk Výzva
k podání
Odůvodnění
VZ
Název veřejné zakázky
Aktuálně nejsou vypsané žádné veřejné zakázky

Uzavřené veřejné zakázky, archiv

Uzavřené veřejné zakázky v letech: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Název veřejné zakázky
DODÁVKA SORPČNÍHO GRAVIMETRICKÉHO PŘÍSTROJE PRO STATICKOU SORPCI PLYNŮ A PAR A DYNAMICKOU SORPCI SMĚSÍ PLYNŮ S MOŽNOSTÍ ANALÝZY VÝSTUPŮ.
Výběrové řízení proběhlo od 26. 12. 2014 do 20. 2. 2015
Oprava vlhkého zdiva v prostorách šaten v 1. PP objektu A v areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8
Výběrové řízení proběhlo od 21. 11. 2014 do 1. 12. 2014
Sanace severní obvodové stěny haly objektu bývalé briketárny v areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8
Výběrové řízení proběhlo od 21. 11. 2014 do 1. 12. 2014
Kompletní demontáže stávající vestavby v 2.NP, demontáže ocelových konstrukcí mezipatra a částečné demontáže prostor v 1.NP ve spojovací chodbě mezi budovou D a halou objektu briketárny v areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8
Výběrové řízení proběhlo od 3. 11. 2014 do 18. 11. 2014
Oprava havarijního stavu jižní opěrné zdi na pozemku par. č. 1177 v k.ú. Libeň
Výběrové řízení proběhlo od 1. 10. 2014 do 20. 10. 2014
Oprava střechy nad garážemi a truhlářskou dílnou v areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., na adrese v Holešovičkách 94/41, Praha 8
Výběrové řízení proběhlo od 15. 9. 2014 do 3. 10. 2014
Dodávka malého a velkého čelisťového drtiče
Výběrové řízení proběhlo od 15. 7. 2014 do 7. 8. 2014
Dodávka laboratorního vybavení chemických a mikroskopických laboratoří
Výběrové řízení proběhlo od 27. 5. 2014 do 23. 6. 2014
Oprava havarijního stavu opěrné zdi u budovy D v areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8
Výběrové řízení proběhlo od 12. 5. 2014 do 30. 5. 2014
Dodávka zařízení - Mikroskop-mikrofotometr pro stanovení světelné odraznosti a fluorescenční spektrální analýzu
Výběrové řízení proběhlo od 12. 5. 2014 do 12. 5. 2014
Vestavba 2. NP ve skladu vykopávek, objekt briketárny v areálu ÚSMH AV ČR, v.v.i., na adrese v Holešovičkách 94/41, Praha 8
Výběrové řízení proběhlo od 17. 4. 2014 do 9. 5. 2014
Oprava havarijního stavu opěrné zdi u budovy D v areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., na adrese v Holešovičkách 94/41, Praha 8
Výběrové řízení proběhlo od 17. 3. 2014 do 18. 4. 2014
Rekonstrukce prostor v 3. NP budovy B v areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. na adrese V Holešovičkách 41, Praha 8 - Libeň
Výběrové řízení proběhlo od 28. 2. 2014 do 19. 3. 2014