Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Název:Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
Adresa:V Holešovičkách 94/41, 182 09, Praha 8, Česká republika
IČO/DIČ:67985891 / CZ67985891
URL:https://www.irsm.cas.cz (web instituce)
https://www.irsm.cas.cz/verejne-zakazky (vypsané veřejné zakázky)
https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/Views/Form/Display/480742 (profil zadavatele v ISVZUS) | soubor PDF

Aktuálně vypsané veřejné zakázky

Lhůta
pro podání
Jazyk Výzva
k podání
Odůvodnění
VZ
Název veřejné zakázky
Aktuálně nejsou vypsané žádné veřejné zakázky

Uzavřené veřejné zakázky, archiv

Uzavřené veřejné zakázky v letech: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Název veřejné zakázky
DODÁVKA 2 KS EXTENZOMETRŮ S AUTOMATICKÝM ODEČTEM A UKLÁDÁNÍM DAT
Výběrové řízení proběhlo od 8. 12. 2017 do 20. 12. 2017
Dodávka viskozimetru s příslušenstvím
Výběrové řízení proběhlo od 28. 11. 2017 do 6. 12. 2017
DODÁVKA 17 KUSŮ TERČOVÝCH OPTICKO-MECHANICKÝCH 3D DILATOMETRŮ S AUTOMATICKÝM ODEČTEM, UKLÁDÁNÍM A ODESÍLÁNÍM DAT S PŘÍSLUŠENSTVÍM
Výběrové řízení proběhlo od 24. 11. 2017 do 8. 12. 2017
ZHOTOVENÍ A VYSTROJENÍ 30 M INKLINOMETRICKÉHO VRTU
Výběrové řízení proběhlo od 24. 11. 2017 do 8. 12. 2017
Dodávka 7 ks šestisložkových aparatur pro souběžné měření tří translačních a tří rotačních seismických složek
Výběrové řízení proběhlo od 14. 11. 2017 do 27. 11. 2017
DODÁVKA SEISMICKÉ STANICE S PŘÍSLUŠENSTVÍM
Výběrové řízení proběhlo od 21. 10. 2017 do 3. 11. 2017
ZHOTOVENÍ A VYSTROJENÍ 30 M INKLINOMETRICKÉHO VRTU
Výběrové řízení proběhlo od 21. 10. 2017 do 3. 11. 2017
DODÁVKA 1 MULTIPARAMETRICKÉHO ČIDLA DO VRTU O DÉLCE 30 M S AUTOMATIZOVANÝM ODEČTEM, UKLÁDÁNÍM A ODESÍLÁNÍM DAT / SUPPLY OF 1 MULTIPARAMETER SENSOR FOR 30 M LONG DRILL WITH AUTOMATED DATA READING, STORING AND SENDING
Výběrové řízení proběhlo od 20. 10. 2017 do 3. 11. 2017
DODÁVKA 1 SESTAVY GEOFYZIKÁLNÍ APARATURY PRO OPAKOVANÁ MĚŘENÍ MĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ODPORU (REZISTIVITY) PROSTŘEDÍ S AUTOMATICKÝM UKLÁDÁNÍM S PŘÍSLUŠENSTVÍM
Výběrové řízení proběhlo od 20. 10. 2017 do 3. 11. 2017
DODÁVKA 17 KUSŮ TERČOVÝCH OPTICKO-MECHANICKÝCH 3D DILATOMETRŮ S AUTOMATICKÝM ODEČTEM, UKLÁDÁNÍM A ODESÍLÁNÍM DAT S PŘÍSLUŠENSTVÍM
Výběrové řízení proběhlo od 20. 10. 2017 do 3. 11. 2017
DODÁVKA 2 KS EXTENZOMETRŮ S AUTOMATICKÝM ODEČTEM A UKLÁDÁNÍM DAT
Výběrové řízení proběhlo od 20. 10. 2017 do 3. 11. 2017
DODÁVKA 2 SESTAV PRO DIFERENCIÁLNÍ GNSS MĚŘENÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM
Výběrové řízení proběhlo od 20. 10. 2017 do 3. 11. 2017
Stavební úpravy jídelny a navazujících prostor na přednáškové centrum AV ČR, V Holešovičkách 94/41, Praha 8
Výběrové řízení proběhlo od 11. 8. 2017 do 13. 10. 2017
Úpravy prostor 1. NP budovy Cb pro potřeby oddělení struktury a vlastností materiálů v areálu ÚSMH AV ČR
Výběrové řízení proběhlo od 10. 8. 2017 do 8. 9. 2017
Úpravy stávajících prostor skladu MKM v 1.NP budovy Ct v areálu ÚSMH AV ČR
Výběrové řízení proběhlo od 10. 8. 2017 do 8. 9. 2017
Dodávka zařízení extraktivní analyzátor vodíku s příslušenstvím
Výběrové řízení proběhlo od 28. 6. 2017 do 19. 7. 2017
Oprava betonové plochy a montážní rampy před vjezdem do garáží v areálu ÚSMH AV ČR.
Výběrové řízení proběhlo od 22. 6. 2017 do 14. 7. 2017
Oprava chodby 1. NP budovy D a části chodby 1.NP budovy briketárny v areálu ÚSMH AV ČR.
Výběrové řízení proběhlo od 22. 6. 2017 do 14. 7. 2017
Stavební úpravy do stávajícího vjezdu areálu ÚSMH AV ČR.
Výběrové řízení proběhlo od 22. 6. 2017 do 14. 7. 2017
Dodávka zařízení plně automatického heliového pyknometru vybaveného vyhodnocovacím softwarem.
Výběrové řízení proběhlo od 8. 6. 2017 do 23. 6. 2017
Dodávka magnetického separátoru.
Výběrové řízení proběhlo od 6. 6. 2017 do 20. 6. 2017
Dodávka zařízení kontinuálního infračerveného analyzátoru plynů s elektrochemickým senzorem kyslíku s příslušenstvím.
Výběrové řízení proběhlo od 3. 6. 2017 do 21. 6. 2017
Dodávka zařízení pro elektrostatické spřádání nanovláken a elektrospraying s příslušenstvím.
Výběrové řízení proběhlo od 22. 3. 2017 do 3. 4. 2017
Dodávka zařízení pro elektrostatické spřádání nanovláken a elektrospraying s příslušenstvím.
Výběrové řízení proběhlo od 20. 2. 2017 do 17. 3. 2017
Dodávka laserového skeneru, včetně příslušenství.
Výběrové řízení proběhlo od 17. 2. 2017 do 6. 3. 2017