Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Název:Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
Adresa:V Holešovičkách 94/41, 182 09, Praha 8, Česká republika
IČO/DIČ:67985891 / CZ67985891
URL:https://www.irsm.cas.cz (web instituce)
https://www.irsm.cas.cz/verejne-zakazky (vypsané veřejné zakázky)
https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/Views/Form/Display/480742 (profil zadavatele v ISVZUS) | soubor PDF

Aktuálně vypsané veřejné zakázky

Lhůta
pro podání
Jazyk Výzva
k podání
Odůvodnění
VZ
Název veřejné zakázky
Aktuálně nejsou vypsané žádné veřejné zakázky

Uzavřené veřejné zakázky, archiv

Uzavřené veřejné zakázky v letech: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Název veřejné zakázky
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ DEPOZITÁŘE PRO POTŘEBY MÚA AV ČR
Oprava rozvodů kanalizace a izolací zdiva
Výběrové řízení proběhlo od 6. 11. 2018 do 15. 11. 2018
Dodávka laboratorního nábytku s příslušenstvím
Výběrové řízení proběhlo od 30. 10. 2018 do 12. 11. 2018
Rekonstrukce kanceláří, sociálního zařízení a souvisejících prostor ve 3.NP budovy D pro oddělení seismotektoniky
Výběrové řízení proběhlo od 15. 10. 2018 do 26. 10. 2018
REKONSTRUKCE ROZVODNY V 1.NP BUDOVY F V AREÁLU ÚSMH AV ČR V.V.I.
Výběrové řízení proběhlo od 25. 9. 2018 do 5. 10. 2018
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ DEPOZITÁŘE PRO POTŘEBY MÚA AV ČR
Výběrové řízení proběhlo od 17. 8. 2018 do 14. 9. 2018
VYREGULOVÁNÍ TOPNÉHO SYSTÉMU OBJEKTŮ ÚSTAVU STRUKTURY A MECHANIKY HORNIN AV ČR V.V.I. V HOLEŠOVIČKÁCH 94/41, PRAHA 8
Výběrové řízení proběhlo od 6. 8. 2018 do 24. 8. 2018
ÚPRAVY PROSTOR 3.NP BUDOVY CB PRO POTŘEBY ODDĚLENÍ STRUKTURY A VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ V AREÁLU ÚSMH AV ČR, V.V.I.
Výběrové řízení proběhlo od 30. 7. 2018 do 10. 8. 2018
DODÁVKA PŘÍSTROJE PRO TERMOMECHANICKOU ANALÝZU S PŘÍSLUŠENSTVÍM
Výběrové řízení proběhlo od 27. 6. 2018 do 17. 7. 2018
Dodávka laboratorního nábytku s příslušenstvím.
Výběrové řízení proběhlo od 18. 5. 2018 do 5. 6. 2018
Dodávka datového a výpočetního centra s příslušenstvím.
Výběrové řízení proběhlo od 16. 5. 2018 do 5. 6. 2018
Oprava fasády nádvorní části budovy D (k římse 1.NP) v areálu ÚSMH AV ČR v.v.i., V Holešovičkách 94/41, Praha 8.
Výběrové řízení proběhlo od 9. 5. 2018 do 25. 5. 2018
Oprava havarijního a nevyhovujícího stavu ohradní zdi areálu ÚSMH AV ČR v.v.i.
Výběrové řízení proběhlo od 9. 5. 2018 do 25. 5. 2018
Dodávka rotačního desintegrátoru částic pevných látek s příslušenstvím.
Výběrové řízení proběhlo od 27. 3. 2018 do 16. 4. 2018
Stavební úpravy dílny 1.NP objektu Ct, stavební úpravy a opravy části objektu bývalé briketárny – jednopodlažní budova na horním dvoře.
Výběrové řízení proběhlo od 9. 3. 2018 do 23. 3. 2018
Dodávka přenosného digitálního mikroskopu s příslušenstvím.
Výběrové řízení proběhlo od 31. 1. 2018 do 14. 2. 2018
DODÁVKA A INSTALACE 6 KUSŮ TERČOVÝCH OPTICKO-MECHANICKÝCH 3D DILATOMETRŮ, DILATOMETRŮ S AUTOMATICKÝM ODEČTEM, UKLÁDÁNÍM A ODESÍLÁNÍM DAT S PŘÍSLUŠENSTVÍM.
Výběrové řízení proběhlo od 8. 1. 2018 do 19. 1. 2018