Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Název:Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
Adresa:V Holešovičkách 94/41, 182 09, Praha 8, Česká republika
IČO/DIČ:67985891 / CZ67985891
URL:https://www.irsm.cas.cz (web instituce)
https://www.irsm.cas.cz/verejne-zakazky (vypsané veřejné zakázky)
https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/Views/Form/Display/480742 (profil zadavatele v ISVZUS) | soubor PDF

Aktuálně vypsané veřejné zakázky

Lhůta
pro podání
Jazyk Výzva
k podání
Odůvodnění
VZ
Název veřejné zakázky
Aktuálně nejsou vypsané žádné veřejné zakázky

Uzavřené veřejné zakázky, archiv

Uzavřené veřejné zakázky v letech: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Název veřejné zakázky
Stavební úpravy místností 01.03 – 01.06 v 1.PP budovy D pro potřeby Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. v areálu ÚSMH AV ČR, v.v.i.
Výběrové řízení proběhlo od 26. 9. 2019 do 15. 10. 2019
Dodávka laminárního boxu s příslušenstvím.
Výběrové řízení proběhlo od 6. 9. 2019 do 20. 9. 2019
Vestavba výtahu, stavební úpravy sociálního zařízení ve 2. NP a laboratoře ve 3. NP v budově A a spojovacím krčku budov A a B v areálu ÚSMH AV ČR v.v.i.
Výběrové řízení proběhlo od 12. 7. 2019 do 26. 7. 2019
Volumetrický titrační přístroj podle Karl Fischera (KF) a sušící pícka pro stanovení vody v kapalných a pevných vzorcích.
Výběrové řízení proběhlo od 2. 7. 2019 do 12. 7. 2019
Stavební úpravy prostor 1.NP budovy Ct pro potřeby oddělení struktury a vlastností materiálů v areálu ÚSMH AV ČR v.v.i.
Výběrové řízení proběhlo od 24. 6. 2019 do 8. 7. 2019
Stavební úpravy 1.PP až 3.NP budovy A
Výběrové řízení proběhlo od 12. 6. 2019 do 28. 6. 2019
Dodávka 5 ks terčových opticko-mechanických 3D dilatometrů s automatickým odečtem, ukládáním a odesíláním dat
Výběrové řízení proběhlo od 27. 5. 2019 do 13. 6. 2019
Dodávka geofyzikální aparatury pro měření měrného elektrického odporu (rezistivity) prostředí s automatickým ukládáním
Výběrové řízení proběhlo od 27. 5. 2019 do 13. 6. 2019
DODÁVKA TERMOKAMERY PRO UAV DJI INSPIRE 1 PRO
Výběrové řízení proběhlo od 27. 5. 2019 do 13. 6. 2019
Dodávka 4 kusů zařízení pro monitoring radonu Rn222 v podzemních observatořích s příslušenstvím
Výběrové řízení proběhlo od 14. 5. 2019 do 31. 5. 2019
Dodávka 1 zařízení pro monitoring radonu Rn222 v podzemních observatořích s příslušenstvím
Výběrové řízení proběhlo od 9. 5. 2019 do 10. 6. 2019
Dodávka ruční termokamery
Výběrové řízení proběhlo od 8. 4. 2019 do 23. 4. 2019
Dodávka laboratorního nábytku s příslušenstvím
Výběrové řízení proběhlo od 5. 4. 2019 do 18. 4. 2019
Dodávka laboratorní rozbrušovací pily s příslušenstvím
Výběrové řízení proběhlo od 1. 4. 2019 do 23. 4. 2019
Dodávka a montáž technologie výtahu
Výběrové řízení proběhlo od 28. 3. 2019 do 26. 4. 2019
Stavební úpravy 1.PP až 3.NP budovy A
Výběrové řízení proběhlo od 13. 3. 2019 do 9. 5. 2019
Dodávka infračerveného spektrometru s mikroskopem a příslušenstvím
Výběrové řízení proběhlo od 13. 3. 2019 do 5. 4. 2019