Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Výroční zprávy ÚSMH AV ČR, v. v. i.

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ÚSMH AV ČR za rok 2022
Annual report 2022
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ÚSMH AV ČR za rok 2022 včetně příloh -
doklady účetní závěrky: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Zpráva auditora (ZIP soubor obsahuje 4 PDF soubory)Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ÚSMH AV ČR za rok 2021
Annual report 2021

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ÚSMH AV ČR za rok 2020
Annual Report 2020

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ÚSMH AV ČR za rok 2019
Annual Report on the Institute’s activities and management, 2019

Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015 (ZIP archiv obsahuje PDF soubory)
Výroční zpráva za rok 2014 (ZIP archiv obsahuje PDF soubory)
Výroční zpráva za rok 2013 (ZIP archiv obsahuje PDF soubory)
Výroční zpráva za rok 2012 (ZIP archiv obsahuje PDF soubory)
Výroční zpráva za rok 2011 (ZIP archiv obsahuje PDF soubory)
Výroční zpráva za rok 2010 (ZIP archiv obsahuje PDF soubory)
Výroční zpráva za rok 2009 (ZIP archiv obsahuje PDF soubory)
Výroční zpráva za rok 2008 (ZIP archiv obsahuje PDF soubory)
Výroční zpráva za rok 2007 (PDF soubor)
Výroční zpráva za rok 2006 (PDF soubor)
Výroční zpráva za rok 2005 (PDF soubor)
Výroční zpráva za rok 2004 (PDF soubor)
Výroční zpráva za rok 2003 (PDF soubor)
Výroční zpráva za rok 2002 (PDF soubor)
Výroční zpráva za rok 2001 (PDF soubor)
Výroční zpráva za rok 2000 (PDF soubor)
Výroční zpráva za rok 1999 (PDF soubor)
Výroční zpráva za rok 1997 (PDF soubor)