Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Zřizovací listina

Zřizovací listina

Akademie věd České republiky vydává na základě zákona Č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a v souladu se Stanovami Akademie věd České republiky ze dne 24. května 2006 toto


ÚPLNÉ ZNĚNÍ
zřizovací listiny Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.


ze dne 28. června 2006, jak vyplývá ze změn provedných dodatkem č. 1 ze dne 7. září 2010: